Phân tích 4 yếu tố cần thiết ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh

Thảo luận trong 'Rao vặt tổng hợp' bắt đầu bởi trithuccongdong, 9/6/18.

 1. trithuccongdong

  trithuccongdong New Member

  a/ Phân tích doanh thu
  Doanh thu là phần giá trị mà công ty thu được trong quá trình hoạt động kinh doanh bằng việc bán sản phẩm hàng hóa của mình. Doanh thu là một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh quá trình hoạt động kinh doanh của đơn vị ở một thời điểm cần phân tích. Thông qua nó chúng ta có thể đánh giá được hiện trạng của doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hay không. Doanh thu của doanh nghiệp được tạo ra từ các hoạt động:

  – Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính.

  – Doanh thu từ hoạt động tài chính.

  – Doanh thu từ hoạt động bất thường.

  b/ Phân tích về chi phí
  Chi phí là một phạm trù kinh tế quan trọng gắn liền với sản xuất và lưu thông hàng hóa. Đó là những hao phí được biểu hiện bằng tiền trong quá trình hoạt động kinh doanh. Chi phí của doanh nghiệp là tất cả những chi phí phát sinh gắn liền với doanh nghiệp trong quá trình hình thành, tồn tại và hoạt động từ các hoạt động từ khâu mua nguyên liệu tạo ra sản phẩm đến khi tiêu thụ nó. Việc nhận định và tính toán từng loại chi phí là cơ sở để các nhà quản lí đưa ra những quyết định đúng đắn trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh.

  Do đó việc phân tích chi phí sản xuất kinh doanh là một bộ phận không thể thiếu được trong phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh, chi phí này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Qua phân tích chi phí sản xuất kinh doanh có thể đánh giá được mức chi phí tồn tại trong đơn vị, khai thác tìm kiếm lợi nhuận của doanh nghiệp.

  Thật vậy, kết quả cuối cùng trong quá trình sản xuất kinh doanh là lợi nhuận, muốn đạt lợi nhuận cao thì một trong những biện pháp chủ yếu là giảm chi phí sản xuất kinh doanh. Vì vậy doanh nghiệp cần có sự quản lí chặt chẽ chi phí, tiết kiệm chi phí, tránh những khoản chi phí không cần thiết tạo điều kiện để giảm giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Đây chính là chỉ tiêu chiến lược quan trọng giúp doanh nghiệp tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến chi phí để từ đó đề ra biện pháp giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

  [​IMG]

  Xem thêm: phân tích hiệu quả kinh doanh, lời kết luận bài báo cáo thực tập

  c/ Phân tích tình hình các chỉ số tài chính
  – Phân tích tỷ số thanh khoản

  * Tỷ số thanh toán hiện thời (Rc)

  Rc = (Tài sản lưu động)/( Nợ ngắn hạn)

  Tỷ số thanh toán ngắn hạn là mối quan hệ giữa tài sản lưu động với các khoản nợ ngắn hạn. Nó thể hiện mức độ đảm bảo của tài sản lưu động đối với nợ ngắn hạn. Nó là chỉ tiêu đánh giá tốt nhất khả năng thanh toán ngắn hạn, giá trị của nó càng lớn thì khả năng thanh toán càng cao. Tuy nhiên nếu hệ số này quá cao cũng không phải là tốt vì nó phản ánh việc sử dụng tiền không có hiệu quả.

  Để đánh giá hệ số K cần quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh của công t vì từng lĩnh vực thì hệ số này khác nhau.

  * Tỷ số thanh toán nhanh (RQ)

  Tỷ số thanh toán nhanh = (Tài sản lưu động-Giá trị hàng tồn kho)/(Nợ ngắn hạn)

  Hệ số thanh toán nhanh thể hiện khả năng về tiền mặt và các loại tài sản có thể chuyển ngay thành tiền để thanh toán nợ ngắn hạn.

  Tỷ số thanh toán nhanh là tỷ số đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn bằng giá trị các loại tài sản lưu động có tính thanh khoản cao.

  [​IMG]

  d/ Phân tích các tỷ số hiệu quả hoạt động
  *Tỷ số vòng quay hàng tồn kho

  Tỷ số vòng quay hàng tồn kho = (Giá vốn hàng bán)/(Hàng tồn kho bình quân)

  Tỷ số vòng quay hàng tồn kho phản ánh hiệu quả quản lý hàng tồn kho của một công ty. Tỷ số này càng lớn đồng nghĩa với việc quản lý hàng tồn kho cao vì hàng tồn kho quay vòng nhanh sẽ giúp công ty giảm được chi phí bảo quản, hao hụt và vốn tồn đọng ở hàng tồn kho.

  *Kỳ thu tiền bình quân

  Kỳ thu tiền bình quân = (Các khoản phải thu bình quân)/(Doanh thu bình quân một ngày)

  Kỳ thu tiền bình quân đo lường hiệu quả quản lý các khoản phải thu (các khoản bán chịu) của một công ty. Tỷ số này cho biết bình quân phải mất bao nhiêu ngày để thu hồi một khoản phải thu.

  *Vòng quay tài sản cố định

  Vòng quay TS cố định = DTT/(Tổng giá trị tài sản cố định bình quân ròng)

  Tỷ số này đo lường hiệu quả sử dụng tài sản cố định.

  *Vòng quay tổng tài sản

  Vòng quay tổng tài sản = DTT/(Tổng tài sản giá trị bình quân )

  Tỷ số vòng quay tổng tài sản đo lường hiệu quả sử dụng toàn bộ tài sản trong công ty.
  Xem đầy đủ: các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh
   

Chia sẻ trang này