ổ khóa cổng schone

  1. D

    Cách lựa chọn và sử dụng ổ khóa cổng

    Việc lựa chọn phối hợp giữa bộ cửa cổng với cổng rất là quan trọng. Tùy thuộc vào độ nặng nhẹ của bộ cửa cổng, độ hỡ giữa 2 cánh cửa cổng, sức dập của cánh cửa lúc mở hoặc lúc đóng, đố của cửa cổng lớn hay nhỏ mà chúng ta nên quyết định sử dụng loại ổ khóa cửa cổng gắn chìm hoặc ổ khóa cửa cổng...
Top