dầu nhớt

  1. T

    Gói thầu ở Nhiệt điện long phú nhà thầu trúng khớp giá

    Bên mời thầu là Chi nhánh Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật dầu nhớt công nghiệp cao cấp chính hãng Việt Nam (PTSC) - Ban Dự án Nhiệt điện Long Phú vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Giao nhận, thông quan và vận chuyển nội địa hàng hóa, vật tư, thiết bị nhập khẩu thuộc Dự án Nhà...
Top