may chan doan consult 3

  1. A

    Máy chẩn đoán xe Nissan Consult 3 Plus 20 tháng 02 năm 2017

    Thông tin Máy chẩn đoán xe Nissan Consult 3 Plus 20 tháng 02 năm 2017 : . Phiên bản phần mềm : V34.11 (còn cập nhật) Hệ thống làm việc : - O.S.: Windows XP.(còn cập nhật) - RAM: 512 MB. - CPU: Pentium/Athlon 400 MHz or higher. - Hard Drive: 2 GB không gian trống. Máy chẩn đoán xe Nissan...
  2. A

    Máy đọc lỗi xe Nissan Consult 3 18 tháng 02 năm 2017

    Thông tin Máy đọc lỗi xe Nissan Consult 3 18 tháng 02 năm 2017 : . Phiên bản phần mềm : V34.11 (còn cập nhật) Chế độ kết nối : USB 2.0/Bluetooth Hệ thống làm việc : - O.S.: Windows XP.(còn cập nhật) - RAM: 512 MB. - CPU: Pentium/Athlon 400 MHz or higher. - Hard Drive: 2 GB không gian...
Top